Energy Control Ademcoaching, nu ook in Steenwijk!

26-04-2019 00:00

 

 Een goede, functionele ademhaling lijkt vanzelfsprekend, maar veel mensen ademen verkeerd. Ademhalen is een automatisch proces, dat wordt aangestuurd door ons autonome zenuwstelsel, we hoeven er immers niet over na te denken. De lucht die we inademen bestaat voor 21procent uit O2, zuurstof en dit gas wordt gebruikt voor de energieleverantie in ons lichaam. Bij de uitademing verlaat CO2, koolzuurgas, samen met waterdamp onze longen. Het evenwicht tussen zuurstof en koolzuurgas heet respiratiequotient (RQ) en wordt bepaald door de energievraag in ons lichaam. Bij volkomen rust is de RQ waarde 0,7 en de energiebehoefte laag. Ons spierweefsel is nauwelijks actief en er worden bijna uitsluitend vetten gemobiliseerd voor de verbranding. Het tempo van de ademfrequentie is in dit geval bij gezonde mensen 6-12x per minuut. 

Bij langdurige stresssituaties ontstaat chronische vermoeidheid, waarbij er veranderingen optreden in het autonome zenuwstelsel. Er wordt onbewust verkeerd geademd en een teveel aan koolzuurgas verlaat het lichaam, vooral in rustsituaties. Hierdoor verandert de RQ waarde en het lichaam vraagt  extra energie in de vorm van glucose (suiker). Vanwege de disfunctionele ademhaling ( te diep, te snel) vindt er een slechte verbranding plaats, verandert de zuurgraad en we raken uit balans. Deze situatie kan jarenlang bestaan en heeft grote invloed op ons welzijn. Als ademcoach leer ik  iedereen, die lijdt aan  stressgerelateerde klachten, binnen 4-12 weken normaal te ademen.